Maleriet

YouTube
Fragmenter av
 bilder :
tekster fra "Vårslepp"


Malerier

utstillt:

Rudolf Steinerskolen Nesodden

Retrospektivt

utstillt:

Hønselovisa
Plakat fra 2003
Agora Sagene
Asker kulturhus
Agora på Lena
Avis og artikler


 
Kurs - Seminar
Malekurs
foredrag
MøteledelseSalg av :
Kunstner-materiell
Postkort
Inkjet
Print-
tjenester
Ting og tang
Frakte-
tjensester
 

RammeverkstedHans Ekjord Farvehandel
FaceBook

Homepages

Gallerikontor
 

torgerjacobsen.no

WWW.TORGER JACOBSEN.NO

Torger Jacobsen kunst artist staten maleri bilde solstenen
Solstenen (OM)

19. Januar 2017
Dette er min malerside

Jeg har også "Staten det er meg !"
En personlig og sosial side for arrangement, ytringer, skuespill,
henvisning til sosialt media. For tiden mest FaceBook
Filosofisk allmenning i Oslo eller be om vennskap på mitt navn?
På norsk utarbeides en side om de 12 verdensanskuelser
plassert under
"Staten det er meg !"

Jeg drifter også 12worldview.com Den den skal bli lesbar på tysk og engelsk.
 
 
Torger Jacobsen kunst artist staten maleri bilde m kunnskapsminister

Bilde etter den rette og krumme linje (OM)

Statsråd Kristin Halvorsen sammen med statssekretær Roger Sandum og direktør for Utdanningsdirektoratet Petter Skarheim. Bildet etter overrekkelsen fra statsråden til direktør for Utdanningsdirektoratet februar.2010


torgerjaco
bsen.no

Kontakt


Arrangement/Bestilling
torgerjacobsen.no