I speak
English, German & Norwegian

Orientating  about, spam see futher down in english

Kontakt meg

www.torgerjacobsen.no

SPAM : Jeg vil ikke ha. e-post som innebærer lån,  pengespill, sexualisert salg. Mye annet vil også komme direkte i min søpleboks. Hvis det skal vekke interesse, må dere ikke bruke den vanlige tonen for salg. Dere må ha en helt spesiell grunn til å sende meg mail, og den måten du skriver på, må vise det.Mail  I want to collect, and mail I don´t want to collect

That is the Question. To all that want some relevant, I´m happy to hear from you!

Spam mail that offers what I've not been asking for, I will put direct into my spam box. If anybody want to sugest how to get rid of spam, I will be pleased to make an own side to show how to get rid of it ! Nasty, silly, medicine stuff, and moneyplay, borrowing and so on; are NOT Welcome. If you are a serious person, and you want to contact me, you have to reform mye epost below.

Jeg ønsker altså ingen søplepost, derfor har jeg laget litt bry med at du må forandre litt på e-posten min, hvis du skal nå meg. Du forstår selv hva du må gjøre:

t o r ger 3   @   gmail.
Mine flere hjemmesider   

12Worldview.com

Torger Jacobsen anskuelse konvensjon staten det er meg snøengel konseptuell utstilling verdenanskuelse staten det er meg fri vilje gull og grønne skoger enhet fornekter besettelse sunn fornuft liberalisme liberalistisk økonomi materie monadologi monader monadisme resurs departementet spirituell idealisme antroposentrisme idéel fordring materialisme atomer resurs departementet konseptualisme bevaring begrep idé ideal overbevisning visjon frivillighet statsråd stat maleri annens toten totning 12 ansikt humanisme fenomen fenomener objektiv dom advokat virkelighet ånd andelighet åndelig verden mentale mystikk psykologi psykiatri folk Budsjett Finans illusjon perspektiv pre maleriske periode borgerlønn valgordning kunst

12 Worldview


Torger Jacobsen anskuelse konvensjon staten det er meg snøengel konseptuell utstilling verdenanskuelse staten det er meg fri vilje gull og grønne skoger enhet fornekter besettelse sunn fornuft liberalisme liberalistisk økonomi materie monadologi monader monadisme resurs departementet spirituell idealisme antroposentrisme idéel fordring materialisme atomer resurs departementet konseptualisme bevaring begrep idé ideal overbevisning visjon frivillighet statsråd stat maleri annens toten totning 12 ansikt humanisme fenomen fenomener objektiv dom advokat virkelighet ånd andelighet åndelig verden mentale mystikk psykologi psykiatri folk Budsjett Finans illusjon perspektiv pre maleriske periode pointelisme valgordning kunst

12Weltanschaungen12 Verdensansikter

Staten det er meg .no
Personlig talehjørne

Maleriet 

www.torgerjacobsen.no

Torger Jacobsen anskuelse konvensjon staten det er meg snøengel konseptuell utstilling verdenanskuelse staten det er meg fri vilje gull og grønne skoger enhet fornekter besettelse sunn fornuft liberalisme liberalistisk økonomi materie monadologi monader monadisme resurs departementet spirituell idealisme antroposentrisme idéel fordring materialisme atomer resurs departementet konseptualisme bevaring begrep idé ideal overbevisning visjon frivillighet statsråd stat maleri annens toten totning 12 ansikt humanisme fenomen fenomener objektiv dom advokat virkelighet ånd andelighet åndelig verden mentale mystikk psykologi psykiatri folk Budsjett Finans illusjon perspektiv pre maleriske periode Torger valgordning kunstner

Torger Jacobsen
Filosofisk allmenning

Old Homepages:

torgerfinnerdenannen.com