Gallerikontoret

Rammeverkstedet v

Utstillinger

Salgsutstilling i Nydalen Eat

Rudolf Steinerskolen Nesodden

Torger Jacobsen v

Retrospektivt

Tidligere møteplasser

Hønselovisa
Plakat fra 2003
Agora Sagene
Asker kulturhus
Agora på Lena
Avis og artikler

 
Kurs - Seminar
Malekurs
foredrag
Møteledelse

Kunstnermateriell
Postkort
Inkjet
Print-tjenester
Ting og tang
Fraktetjensester

 
Utlånte lenker

statendetermeg.no

12Worldview.com

torgerfinnerdenannen.com

totning.com

Nuffebua og antroposentrismeopp igjen:

Avdeling 1

Rammeverkstedet

torgerjacobsen.n
torgerjacobsen.no

Rammeverkstedet

Delt inn i avdelinger
Avdeling 1

Torger Jacobsen Rammeverkstedet verdenanskuelser artist staten maleri galleri utstilling kunstner ramme

Bilde av ramme og glass
Se nedenfor
Alle maleriene 31x45cm innemål
Ramme og glass 38x53cm tilhørende
Akryl
Kr.2800,- pr.stk
De er nummererte
I samme serien finnes de med tittel som er lenket opp på diverse siderTorger Jacobsen Rammeverkstedet verdenanskuelser artist staten maleri galleri utstilling kunst 1 ramme
aa353


Torger Jacobsen Rammeverkstedet verdenanskuelser artist staten maleri galleri utstilling kunst 2  ramme
aa354


Torger Jacobsen Rammeverkstedet verdenanskuelser artist staten maleri galleri utstilling kunst 3 ramme
aa350Torger Jacobsen Rammeverkstedet verdenanskuelser artist staten maleri galleri utstilling kunst 4 ramme
aa358 "Mitt mentale jeg" link: Realisme


Torger Jacobsen Rammeverkstedet verdenanskuelser artist staten maleri galleri utstilling kunst 5 ramme
aa356
Torger Jacobsen Rammeverkstedet verdenanskuelser artist staten maleri galleri utstilling kunst 6 ramme
aa349
Torger Jacobsen Rammeverkstedet verdenanskuelser artist staten maleri galleri utstilling kunst 7 ramme
aa361 Konkretisering i rødt
Link: Spiritualisme
Torger Jacobsen Rammeverkstedet verdenanskuelser artist staten maleri galleri utstilling kunst 8 ramme
aa360

Torger Jacobsen Rammeverkstedet verdenanskuelser artist staten maleri galleri utstilling kunst 9 ramme
aa355


Torger Jacobsen Rammeverkstedet verdenanskuelser artist staten maleri galleri utstilling kunst 10 ramme
aa352 Fortetning
 LinkMaterialisme


Lenker til andre bilder i serien:


Idealisme13

Monader på veihjemmesidens temastuktur
Proffesjon <> det autodidakte

opp igjen:

Avdeling 1
Rammeverkstedet


torgerjacobsen.no
kontakt

Kontakt meg
 

Hjemmesider


statendetermeg.no

12Worldview.com

torgerfinnerdenannen.com

totning.com

 v  torgerjacobsen.no

Ta kontakt hvis du
ønsker et nyhetsbrev
ukentlig om oppdateringer
 på mine hjemmesider
 

Blogger

Facebooksider
Torger Jacobsen
Hans Ekjord Farvehandel
Filosofisk forum Oslo

 

Leder ut av hjemmesidenettverket

YouTube

Fragmenter av bilder & tekster fra "Vårslepp"
- Torger Jacobsen

 
 

opp igjen:

Avdeling 1

Rammeverkstedettorgerjacobsen.no